vrijdag 9 januari 2009

Startschot in de media voor het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie 2009

Het jaar 2009 is door de Europese Commissie benoemd tot het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie 2009 met de slogan “Bedenken. Creëren. Innoveren”. De doelstelling van dit Jaar is om te bevorderen dat mensen oog krijgen voor creativiteit en innovatie bij de activiteiten die zij op verschillende gebieden ontplooien en om ervoor te zorgen dat de Europese Unie beter toegerust is om de uitdagingen van een geglobaliseerde wereld het hoofd te kunnen bieden.Bedenken. Creëren. Innoveren

Het Europees Jaar van de creativiteit en innovatie heeft goede voornemens en mooie doelen als samenwerking op het vlak van onderwijs en cultuur, maar ook in handel en werkgelegenheid. Culturele diversiteit wordt gezien als een bron van creativiteit en innovatie; de route naar duurzame ontwikkeling.

Bedenken, creëren en innoveren; daar werken wij bij ISAAC maar al te graag aan mee!

Kijk voor meer informatie op: http://www.create2009.europa.eu/