dinsdag 2 oktober 2007

JOGL (Java OpenGl)


Lang geleden, toen ik nog op school zat, werd er beweerd dat Java goed was voor bussinessapplications maar voor grafische zaken te traag was. Daar waren dan wel uitvindingen als Swing voor het creëeren van grafische applicaties, en de Java3D API voor het creëeren van softwarematig gerenderde 3D applicaties in Java. Om hiermee te expirimenteren hebben we hier toen een project mee gedraaid, en ja, Java3D bleek echter wel degelijk retetraag. Maar er bestond wel degelijk een API die het mogelijk maakte om hardwareacceleratie te gebruiken in een Java applicatie, door middel van de heilige API: JOGL (Java OpelGL).

JOGL maakt het mogelijk de OpenGL libraries te gebruiken in de Java klassen van de JOGL API. Ik heb enkele demo's aanschouwt en ben lichtelijk in de ban geraakt van de mogelijkheden van deze API. Daarom wil ik gaan proberen hier wat mee te gaan expirimenteren, gewoon omdat ik het leuk vind, maar ook omdat het in de toekomst bruikbaar zou kunnen zijn.