maandag 9 juni 2008

Een webservice in 5 minuten


EJB 3.0 en webservice annotations maken het mogelijk om webservices te maken, zonder alle details te kennen van WSDL of binding of wat dan ook. Sterker nog, je kunt in enkele minuten een webservice maken. Het enige dat je nodig hebt is een interface klasse, een implementatie klasse en een paar annotations. Laten we dit eens van dichtbij bekijken met het aloude “Hello World” voorbeeld. Maak een EJB 3.0 project en maak daarin allereerst de interface klasse.

package nl.isaac.ejb.service;

import java.rmi.Remote;

import javax.jws.WebService;
import javax.jws.soap.SOAPBinding;
import javax.jws.soap.SOAPBinding.Style;

@WebService
@SOAPBinding(style = Style.DOCUMENT)
public interface HelloWorld extends Remote {
String hello(String name);
}

Hierin zie je twee annotations staan. De eerste “@WebService” geeft simpelweg aan dat het om een webservice gaat. De tweede geeft aan welk soort SOAP binding je gebruikt, hierin heb je twee smaken “RPC” en “Document”. In het voorbeeld gebruik ik “Document”, maar in dit geval maakt het niet uit om hier “RPC” van te maken (Het verschil tussen document en RPC is grofweg gezegd dat RPC maar een enkel element als resultaat geeft en document een uitgebreid XML document terug kan geven). In de interface klasse staat verder alleen onze methode gedefinieerd. Let er wel op dat de interface jave.rmi.Remote extend. Nu kunnen we onze implementatie klasse maken.

package nl.isaac.ejb.service;

import javax.ejb.Stateless;
import javax.jws.WebService;

@Stateless
@WebService(endpointInterface = "nl.isaac.ejb.service.HelloWorld")
public class HelloWorldImpl {
public String hello(String name) {
return "Hello " + name;
}
}

Let erop dat, ondanks dat dit de implementatie klasse van een interface is, je deze niet implementeert met de code “implements HelloWorld”. Dit gebeurt in de annotation @WebService, die in deze methode zijn endpoint interface instelt. Deze verwijst naar de interface klasse die we zojuist gemaakt hebben. Onze methode wordt ge├»mplementeerd en voil├í, een webservice is geboren. Deploy je project in JBoss en controleer voordat je een client maakt of je service draait door de WSDL file aan te roepen. Dit kun je doen door de URL van je project in IE in te voeren met daarachter “/HelloWorldImpl?wsdl”, dit zou je een XML document moeten tonen met alle details over de webservice.