vrijdag 7 maart 2008

De nieuwe milieuactivist


Als je iemand vraagt hoe volgens hem de gemiddelde milieuactivist eruit ziet, dan zullen een aantal woorden geheid vallen. Woorden als "Batik", "Geitenwollensok", "Sandalen" en "Baardaap", bijvoorbeeld. Een vooroordeel over een bepaalde minderheid in deze samenleving die in stand wordt gehouden door de eigenaren van natuurwinkels en beoefenaars van Reiki en andere zweverige hobbies. Het is tijd om deze vooroordelen in twijfel te trekken en eens kijken hoe de milieuactivist van de 21ste eeuw er echt uit ziet. Het is namelijk mijn mening dat, misschien wel geheel ongewild, een andere groep mensen tegenwoordig als "milieuactivisten" beschouwd kunnen worden. Dankzij een aantal ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar is het concept "global warming" door de wereldbevolking geaccepteerd en wil iedereen een steentje bijdragen. Bedrijven springen hier handig op in en proberen op allerlei manieren de wereld te tonen hoe groen ze zijn. Twee belangrijke pijlers hierin zijn de co2 compensatie programma's en de papiervervangers (zoals, bijvoorbeeld, online rekeningoverzichten). In beide categorieën speelt één groep mensen een belangrijke rol, de IT-ers. Onmisbaar omdat juist deze mensen voor dit soort programma's kan zorgen. Ook binnen ISAAC is deze trend zichtbaar, sites met online documenten die eerder in papieren vorm naar de klant gingen, online rekeningoverzichten en co2 compensatie programma's maken steeds vaker onderdeel uit van de te ontwikkelen software. Maar zijn al deze programma's ook wel zo milieuvriendelijk als ze pretenderen te zijn?

In de jaren zeventig werd de term "the paperless office" voor het eerst uitgesproken. Gedacht werd dat bedrijven steeds minder papier gingen gebruiken en steeds meer digitaal zou gaan doen. Het uiteindelijke doel was om een geheel papierloos kantoor te hebben. Dit zou niet alleen geld besparen, maar ook goed zijn voor de productiviteit en natuurlijk het milieu. Minder papier betekend immers dat er minder hout gekapt hoeft te worden, waardoor er meer bomen zijn om co2 uit de lucht te halen. Geheel papierloos zal een kantoor natuurlijk nooit worden, veel mensen vinden het niet prettig om vanaf een beeldscherm te lezen en ook regelgevingen gooien roet in het eten. Toch zijn er een heleboel zaken digitaal geworden en is onze behoefte naar papier afgenomen. Veel van de software die bij ISAAC wordt gemaakt bevat onderdelen die papieren documenten dienen te vervangen en draagt zo bij aan het minder afhankelijk worden van papier. Dit brengt echter één nadeel met zich mee. Door minder afhankelijk te zijn van papier, zijn we juist weer meer afhankelijk van energie. Energie die onze server vierentwintig uur per dag online moet houden, energie die de computer van de klant moet laten draaien en energie die gebruikt wordt bij het vervaardigen van al deze programma's. Energie die in Nederland nog steeds voornamelijk van aardgas en aardolie afkomstig is. Het zal nog vele jaren duren voordat vernieuwbare energie voor het grootste aandeel zal zorgen en tot die tijd zal het vervangen van papier slechts gedeeltelijk een milieuvoordeel opleveren (in de vorm van minder houtkap en dus meer bomen).

Co2 compensatie is nog vrij nieuw, maar groeit enorm. Het is tegenwoordig mogelijk om veel meer dan alleen je vliegreis co2 neutraal te maken. Een eenvoudig idee, waarbij een aantal bomen geplant worden die de hoeveelheid co2 die jij ergens bij verbruikt hebt op kunnen nemen. Dit om een natuurlijk balans in stand te houden tussen de hoeveelheid co2 die wordt uitgestoten en de hoeveelheid co2 die door de natuur weer wordt opgenomen. Ook co2 compensatie is terug te vinden in steeds meer producten van ISAAC en het ziet er naar uit dat het een steeds grotere rol gaat spelen binnen de software die we maken.

We mogen dus stellen dat wij software ontwikkelaars de nieuwe milieuactivisten zijn, of we dit nou willen of niet.


Op de afbeelding is één van de redenen te zien dat men zich zorgen maakt over ons klimaat. De linker afbeelding is een gletsjer in de jaren zeventig, de middelste afbeelding is diezelfde gletsjer in de jaren negentig en de rechter afbeelding toont de gletsjer zoals deze er nu bijligt.