maandag 1 oktober 2007

Tutorial: Custom TagLib in JSP (Deel 1)


Dit is het eerste deel in een serie tutorials over het maken van een eigen tag library (taglib) in JSP. In dit eerste deel zal ik de basis van custom taglibs bespreken en hoe je een “Hello World” tag maakt. Na dit deel volgen in de komende dagen / weken nog vier delen in deze serie zodat alles over taglibs aan bod kan komen. Hou het blog dus in de gaten.

JSP tags en custom tags zorgen ervoor dat je de scriplet code in je JSP bestanden weg kunt laten (de code tussen <% %>). In plaats daarvan plaats je een tag die verwijst naar een stuk JAVA code in je backend. Dit zorgt voor een overzichtelijker JSP bestand. Het verminderd, namelijk, het “Spaghetti code” probleem dat je vaak tegenkomt in webapplicaties en maakt je code stukken leesbaarder.

Een taglib bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst wordt de code van de tag geplaatst in een tag-handler, een java klasse die erft van javax.servlet.jsp.tagext.TagSupport. Daarnaast wordt een beschrijving van de tag in een .tld bestand geplaatst, de tag library descriptor. Dit is een XML bestand die in de WEB-INF map geplaatst wordt. Uiteindelijk wordt in de web.xml de taglib gekoppeld aan een URL zodat de tags benaderbaar zijn in je applicatie.

Een “Hello World” tag maken

Voor onze “Hello World” beginnen we met het beschrijven van de tag in de tag library descriptor. In de WEB-INF map maken we een submap “/tlds” met daarin onze descriptor file “helloworld.tld”. Hieronder zie je de code die we in “helloworld.tld” plaatsen.

Helloworld.tld


<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE taglib PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JSP Tag Library
1.2/EN" "http://java.sun.com/dtd/web-jsptaglibrary_1_2.dtd">

<taglib>
<tlib-version>1.0</tlib-version>
<jsp-version>1.2</jsp-version>
<short-name>helloworld</short-name>
<uri>http://www.mysite.com/taglibs/helloworld</uri>

<tag>
<name&rt;helloworld</name>
<tag-class>nl.mysite.tags.HelloWorldTag</tag-class>
<body-content>empty</body-content>
</tag>
</taglib>In de bovenstaande code zie je op de eerste twee regels wat standaard XML code staan die je waarschijnlijk wel gewend bent van andere XML bestanden, er wordt verwezen naar de taglibrary dtd van Sun. Daarna wordt een “taglib” element gemaakt met daarin een paar standaard gegevens “tlib-version” (de versie van deze taglib) en “jsp-version” (de versie van de jsp taglib beschrijving). Bedenk voor de “short-name” een logische naam voor de taglib en maak ook van de “uri” een logische url. Onder deze header worden de tags geplaatst. In dit voorbeeld wordt een heel eenvoudige tag aan gemaakt. Hierin staat een naam (“name”), de Java klasse waarin de code voor de tag te vinden is (“tag-class”) en of de tag een body heeft (“body-content”).

Hierna openen we de web.xml en voegen het onderstaande toe in <web-app>.

<taglib>
<taglib-uri>http://www.mysite.com/taglibs/helloworld</taglib-uri>
<taglib-location>/WEB-INF/tlds/helloworld.tld</taglib-location>
</taglib>Dit geeft aan waar de taglib te vinden is. Uiteindelijk moet er ook nog een implementatie komen. Hiervoor maken we een nieuwe klasse aan nl.mysite.tags.HelloWorldTag. Hieronder vind je de code van deze JAVA file.


package nl.directa.tags;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.jsp.tagext.TagSupport;

public class HelloWorldTag extends TagSupport {
public int doEndTag() {
try {
pageContext.getOut().println("Hello World");
} catch (IOException ignored) { }
return EVAL_PAGE;
}
}Zoals je kunt zien in onze HelloWorldTag klasse een subklasse van TagSupport. De methode doEndTag() wordt uitgevoerd op het moment dat de endtag van onze tag is bereikt en schrijft de tekst “Hello World” naar het scherm. Dit gebeurt via het object “pageContext”. Dit object kun je gebruiken om je JSP pagina te bereiken en kun je o.a. gebruiken om “out” te gebruiken, om het request object op te halen of om pagina’s te includen. In het voorbeeld wordt de JspWriter van de pagina opgehaald en hierin wordt een tekst geprint. De methode geeft een int terug, in dit geval “EVAL_PAGE”. Dit is een constante van TagSupport die aangeeft dat de rest van de pagina kan worden geĆ«valueerd. Natuurlijk zijn er nog meer mogelijke constante die teruggegeven kunnen worden, deze worden in de volgende delen belicht.

In je JSP bestand kun je de nieuwe tag pas gebruiken als je de taglib hebt toegevoegd aan de pagina met de onderstaande code.

<%@ taglib prefix="tutorial" uri="http://www.mysite.com/taglibs/helloworld" %>

Vervolgens kun je de tag op de onderstaande manier gebruiken.

<tutorial:helloworld />

Daarmee is het eerste deel van onze tutorial ten einde, in deel twee gaan we kijken hoe we ons "Hello World" voorbeeld interessanter kunnen maken.